Theo các nhà khoa học, Máy tính lượng tử sẽ là đột phá lớn trong ngành khoa học máy tính trong tương lai. Vậy máy tính lượng tử là gì? Các ứng dụng của máy tính lượng tử?

1/ Máy tính lượng tử là gì?

Máy tính lượng tử (Quantum computing) là lĩnh vực chuyên nghiên cứu & phát triển công nghệ máy tính dựa trên điện toán lượng tử. Các hệ vật thể lượng tử có thể tồn tại nhiều trạng thái khác nhau cùng một lúc và được gọi là trạng thái chồng chập lẫn nhau.

Loại máy tính này tăng cường sử dụng bit lượng tử (qubit), dùng mã nhị phân 1 và 0 tại cùng một thời điểm nhưng khác vị trí. Trong vật lý lượng tử, các hạt nhỏ nhất của ánh sáng và vật chất có thể ở nhiều vị trí khác nhau tại cùng một lúc (như các hạt của ánh sáng mặt trời, các hạt nước…).

Với máy tính ngày nay, một bit điện tử (số nhị phân) chỉ có thể ở một trong hai trạng thái: 1 (tắt) hoặc 0 (mở). Nếu có 3 bit, chúng lưu trữ được một trong tám trường hợp ghép nối của 1 và 0: 1-1-1, 0-1-1, 1-0-1, 1-1-0, 0-0-0, 1-0-0, 0-1-0 và 0-0-1.

Nhưng máy tính lượng tử có thể lưu trữ cả tám trường hợp đó. Về mặt lý thuyết, một máy tính 3-qubit có thể tính toán nhanh gấp tám lần so với PC 3-bit. Theo phép tính này thì một máy tính 64-qubit có thể tính toán nhanh gấp từ 2 đến 64 lần so với PC 64-bit, có nghĩa là nhanh hơn 18 tỷ, tỷ lần.

may-tinh-luong-tu-la-gi-ung-dung-trong-thuc-te-2

2/ Ứng dụng của máy tính lượng tử:

Ngày nay, các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới sử dụng các bộ xử lý lượng tử thực để thử nghiệm các thuật toán cho các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Tài chính, Quân sự, Điều chế thuốc, Năng lượng hạt nhân, Trí tuệ nhân tạo AI, Hàng không vũ trụ, Điều tiết giao thông, Mô phỏng phân tử, Dự báo thời tiết, trong logistic và quản lý kho hàng,...

Mời bạn tham khảo một số mẫu sản phẩm đang kinh doanh tại QTE TECHNOLOGIES: