Tìm kiếm nhà đầu tư

Chúng tôi, QTE TECHNOLOGIES, đang có nhu cầu tìm kiếm nhà đầu tư để phát triển & mở rộng thị trường kinh doanh:

1/ Số vốn cần huy động: 5 tỷ VNĐ đổi lấy 10% cổ phần công ty

2/ Mục đích huy động vốn:

- Tuyển dụng thêm nhân viên

- Mở thêm văn phòng (có tính đến mở văn phòng tại Singapore)

- Nhập tồn kho stock hàng

3/ Mô hình kinh doanh: Thương mại điện tử B2B eCommerce cung cấp mọi nhu cầu trong công nghiệp, nhà máy (Everything You Need For Every Industrial and Scientific)

4/ Thị trường: Việt nam và quốc tế

5/ Khả năng nhân rộng mô hình kinh doanh: dễ dàng và nhanh

6/ Số lượng sản phẩm hiện có trên hệ thống của chúng tôi: hơn 30.000 sản phẩm; và số lượng sản phẩm sẽ tăng hàng ngày.

7/ Công nghệ/ giải pháp:

Hệ thống qtetech.com và qtetech.com/en của chúng tôi đang hiển thị / quảng cáo tự động kỹ thuật số digital marketing tại Việt nam và hơn 100 nước trên thế giới.

8/ Thành công:

Đã bán hàng sang được nhiều nước trên thế giới như Đan mạch, Slovakia, Philippines, India, UAE, Brazil, US,..