Chính sách giải quyết khiếu nại

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khi xảy ra tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng hòa giải các bên nhằm duy trì sự tin cậy và chất lượng dịch vụ của QTE TECHNOLOGIES theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại qua Email: info@qtetech.com.vn  

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của QTE TECHNOLOGIES sẽ tiếp nhận khiếu nại và phản hồi với khách hàng trong vòng 24 giờ. Tùy theo tính chất và mức độ khiếu nại thì công ty sẽ có biện pháp cụ thể để giải quyết tranh chấp đó không quá 10 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của công ty thì Ban Quản Trị sẽ yêu cầu đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi