Robot & Trí tuệ nhân tạo AI đã được áp dụng trong vận hành & quản lý kho hàng. Chúng tôi qtetech.com tự hào là đại diện của tập đoàn AS ONE - Nhật Bản, từ 1962.