Theo thống kê 90% tất cả các chấn thương mắt tại nơi làm việc có thể tránh được bằng cách sử dụng kính mắt an toàn thích hợp.

10-cach-ngan-ngua-chan-thuong-mat-tai-noi-lam-viec
 

Dưới đây là 8 cách có thể giúp ngăn ngừa chấn thương mắt tại nơi làm việc của bạn:

1/ Đánh giá thực trạng hoạt động nhà máy
Xem xét cẩn thận các hoạt động của nhà máy. Kiểm tra tất cả các khu vực làm việc, các tuyến đường tiếp cận và thiết bị để tìm các mối nguy hiểm cho mắt. Nghiên cứu các báo cáo về tai nạn và thương tích ở mắt. Xác định các hoạt động và khu vực có nguy cơ đối với mắt hiện tại.

2/ Kiểm tra mắt định kỳ cho nhân viên

3/ Chọn kính bảo vệ vừa vặn, thoải mái và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

4/ Tham dự các chương trình huấn luyện và đào tạo an toàn lao động tại nhà máy

5/ Thiết lập quy trình sơ cứu chấn thương mắt & Huấn luyện nhân viên cách sơ cứu cơ bản

6/ Ủng hộ của tất cả người lao động và lãnh đạo nhà máy bằng cách đeo kính bảo vệ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào cần thiết.

7/ Thường xuyên xem xét và cập nhật các chính sách phòng ngừa tai nạn của bạn.

8/ Lập thành văn bản các chương trình an toàn và dán bắt buộc tại khu vực làm việc.