1/ MSDS là gì?

MSDS (Material Safety Data Sheet) là bảng chỉ dẫn an toàn vật liệu hóa chất. Có thể nói đây là một trong những tài liệu kỹ thuật an toàn sản phẩm liên quan đến sức khỏe của người khi tiếp xúc với sản phẩm; sản phẩm vật liệu hóa chất có thể gây nguy hại trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và sử dụng; gây khả năng ảnh hưởng đến hầu hết người lao động bị phơi nhiễm khi tiếp xúc với sản phẩm; trường hợp xấu nhất là phải cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Việc thực hiện MSDS giúp cảnh báo độ nguy hiểm của các vật liệu bằng các ghi chú của người thực hiện đảm bảo an toàn và có tác dụng giúp cho người lao động biết được sự nguy hại và nguy hiểm của sản phẩm hoặc vật liệu đang sử dụng để có biện pháp sơ cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết.

msds-la-gi-huong-dan-tra-cuu-msds

2/ Hướng dẫn tra cứu MSDS:

Bạn có thể tra cứu MSDS online tại website: http://www.ilpi.com/msds/index.html