Trong một thị trường toàn cầu, cần phải kiểm tra và cân đối, Nếu không, sẽ rất khó để duy trì tính nhất quán và chất lượng giữa các ngành và các quốc gia trên thế giới. Các tiêu chuẩn quốc tế giúp duy trì một sân chơi bình đẳng như vậy gọi là ISO.

iso-la-gi

Mặt bằng chung cho các công ty và sản phẩm quốc tế sẽ giúp thương mại trở nên dễ dàng và công bằng hơn. Ví dụ, ISO có một tiêu chuẩn về kích thước và cấu hình của thẻ ngân hàng. Điều đó cho phép các ngân hàng quốc tế tuân theo một định dạng cho máy rút tiền tự động (ATM) và máy quẹt thẻ tín dụng. Nó cũng cho phép người tiêu dùng vượt qua biên giới quốc tế và vẫn sử dụng thẻ của họ. Tiêu chuẩn hóa như vậy làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho cả người tiêu dùng và nhà sản xuất.

Các tiêu chuẩn được ISO phát triển dựa trên nhu cầu mà một ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh cảm nhận được, sau đó chuyển nhu cầu đó cho ISO.

Các tiêu chuẩn phổ biến và sâu rộng nhất của ISO là các tiêu chuẩn chung của họ. Các tiêu chuẩn chung có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô hoạt động. Các tiêu chuẩn chung có thể áp dụng cho cả nhà sản xuất sản phẩm và nhà cung cấp dịch vụ. Các tiêu chuẩn chung vươn xa nhất của ISO là ISO 9000ISO 14000.

ISO 9000 là một nhóm các tiêu chuẩn chủ yếu liên quan đến quản lý chất lượng. Các công ty phấn đấu đáp ứng các yêu cầu ISO 9000 đang cố gắng tăng sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định, đáp ứng nhu cầu chất lượng của khách hàng và tiếp tục cải thiện hiệu suất của họ để đáp ứng các mục tiêu đó.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm quản lý môi trường. Các tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu các tác động có hại đối với môi trường do các hoạt động của tổ chức đó gây ra và liên tục cải thiện hoạt động môi trường của tổ chức đó. Các mục tiêu chính của các tiêu chuẩn này là giảm việc sử dụng nguyên liệu thô, giảm tiêu thụ năng lượng, nâng cao hiệu quả của quá trình, giảm chi phí phát sinh và xử lý chất thải và sử dụng các nguồn tài nguyên có thể phục hồi được.