Tầm quan trọng của các công trình xử lý nước thải

Các công trình xử lý nước được thiết kế để đẩy nhanh quá trình lọc nước tự nhiên. Với hàng tỷ người và thậm chí nhiều nước thải hơn, quá trình tự nhiên bị quá tải. Nếu không có xử lý nước thải, lượng nước thải sẽ gây ra sự tàn phá, như hiện nay ở các nước đang phát triển. Trên toàn cầu, hơn 80% nước thải được thải ra mà không qua xử lý. 1 Ở các quốc gia có các công trình xử lý nước, họ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xử lý nước với một mục tiêu chung: làm sạch nước càng nhiều càng tốt và đưa nó trở lại môi trường để giữ cho con người và Trái đất an toàn và phát triển.

Xử lý nước thải bảo vệ con người và hệ sinh thái

Nước thải chứa các yếu tố độc hại đối với con người và hệ sinh thái. Các công trình xử lý nước thải giúp lọc sạch nước và loại bỏ các tình trạng như hiện nay ở các nước đang phát triển. Nước không sạch gây ra những rủi ro sức khỏe đáng kể, gây ra 1,7 triệu ca tử vong hàng năm, trong đó hơn 90% là ở các nước đang phát triển. 2 Một số bệnh liên quan đến nước, bao gồm cả bệnh tả và bệnh sán máng, vẫn còn phổ biến ở nhiều nước đang phát triển, nơi chỉ một phần rất nhỏ (trong một số trường hợp là dưới 5%) nước thải sinh hoạt và đô thị được xử lý trước khi thải ra môi trường 3 .

Xử lý nước thải cũng bảo vệ hệ sinh thái. Cá và sinh vật sống dưới nước cần nước ngọt. Khi môi trường nước của chúng chứa đầy nước thải, chúng sẽ không thể tồn tại được. Nếu các hóa chất, chẳng hạn như nitơ và phốt phát, đi vào suối, sông hoặc các vùng nước lớn với lượng quá nhiều, nó sẽ gây ra sự phát triển quá mức của thực vật và giải phóng chất độc vào nước. Điều này dẫn đến sự suy giảm oxy và các vùng chết; các khu vực mà cá và các sinh vật thủy sinh khác không thể tồn tại được nữa.

tam-quan-trong-cua-xu-ly-nuoc-thai-2

Quá trình xử lý nước tự nhiên bị quá tải

Trong khi Mẹ thiên nhiên cố gắng hết sức để xử lý nước thải một cách tự nhiên, thì có quá nhiều thứ để mẹ xử lý. Vì dân số toàn cầu quá lớn và ngày càng tăng, nên nước thải cũng vậy. Tự nhiên không thể theo kịp tự nhiên xử lý lượng nước thải quá mức. Và, khi dân số tăng lên, lượng nước thải cũng vậy.

Xả nước tinh khiết trở lại môi trường

Các cơ sở xử lý nước thải mô phỏng quá trình lọc nước tự nhiên và đưa nó trở lại môi trường. Có một số cách để xử lý nước thải . Đồ họa thông tin sau đây, Xử lý nước thải 101 4 , từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) giải thích hoạt động cơ bản của xử lý nước thải.

tam-quan-trong-cua-viec-xu-ly-nuoc-thai-3

Tóm lược

Mục tiêu chính của các công trình xử lý nước thải là bảo vệ con người và hệ sinh thái khỏi các yếu tố độc hại có trong nước thải. Các công trình xử lý nước được thiết kế để đẩy nhanh quá trình lọc nước tự nhiên vì quá trình tự nhiên bị quá tải. Các thiết bị này được sử dụng để xử lý nước thải theo nhiều cách khác nhau và sau đó đưa nước tinh khiết trở lại môi trường.

Nguồn tham khảo:

1. UNESCO, 2017, Báo cáo Phát triển Nước Thế giới, Nước thải: Nguồn tài nguyên chưa được khai thác, https://reliefweb.int/report/world/2017-un-world-water-development-report-wastewater-untapped-resource
2. Chương trình Đánh giá Nước Thế giới (UNESCO WWAP), http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/enosystem/water/wwap/wwdr/
3. Xử lý nước thải tốt hơn rất quan trọng đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái, https://www.unenosystem.org/news-and-stories/story/better-sewage-treatment-critical-human-health-and-ecosystems
4.Bạn có thể làm gì để bảo vệ các tuyến đường thủy địa phương ?, https://www3.epa.gov/npdes/pubs/ central_brochure.pdf

>>>>Tham khảo và tìm kiếm tất các các sản phẩm liên quan đến xử lý nước thải tại: https://qtetech.com/