Hiệu chuẩn là hoạt động mà ở đó thiết bị kiểm tra được so sánh với một giá trị tham chiếu cho trước, so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Để hiệu chuẩn hiệu quả, chất chuẩn hiệu chuẩn phải chính xác hơn thiết bị được thử nghiệm.

hieu-chuan-la-gi-tai-sao-lai-phai-hieu-chuan-thiet-bi-2

 

Nguyên nhân của các vấn đề về hiệu chuẩn:

Điều gì khiến một thiết bị kỹ thuật số “hết hiệu chuẩn?” Đầu tiên, các thành phần chính của dụng cụ thử nghiệm (ví dụ: tham chiếu điện áp, bộ chia đầu vào, bộ ngắt dòng điện) có thể đơn giản thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này là nhỏ và thường vô hại nếu bạn giữ một lịch trình hiệu chuẩn tốt và sự thay đổi này thường là những gì hiệu chuẩn phát hiện và sửa chữa.

Nhưng, giả sử bạn vô tình đánh rơi một chiếc thước kẹp. Làm thế nào để bạn biết rằng chiếc thước kẹp sẽ đo chính xác, bây giờ? Nó cũng có thể có lỗi hiệu chuẩn tổng thể.

Tại sao lại phải hiệu chuẩn?

Hiệu chuẩn đảm bảo bạn có thể sử dụng các thiết bị một cách an toàn và đáng tin cậy để có được kết quả chính xác mà bạn cần. Đó là một hình thức đảm bảo chất lượng.

Tần suất hiệu chuẩn:

 - Theo khoảng thời gian mà nhà sản xuất đã khuyến nghị

 - Trước 1 dự án đo lường lớn quan trọng

- Sau 1 dự án đo lường lớn quan trọng

- Sau 1 sự kiện như va đập, rơi, quá tải,..

- Theo yêu cầu

- Hiệu chuẩn định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm