Khi chọn các dụng cụ liên quan đến kích thước ren, kích thước ống, ta thường gặp bối rối khi gặp nhiều đơn vị khác nhau. Dùng bảng tra sẽ giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp:

bang-quy-doi-kich-thuoc-inch-mm-1